Programma 2

Vitaal Drenthe : Mobiliteit

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

PVVp
In 2015 wordt het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan(PVVp) geactualiseerd en wordt een nieuw Investeringsprogramma 2016 - 2020 opgesteld.

Openbaar Vervoer
Met de staten is de dialoog gestart over (de financiering van) het Openbaar Vervoer voor de langere termijn. De OV concessie voor de bus is met twee jaar tot 2019 verlengd en biedt mogelijkheden te experimenteren.

Doeluitkering Verkeer en Vervoer
De Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer BDU gaat naar verwachting per 1 januari 2016 opgenomen worden in het Provinciefonds. Eventuele effecten op de hoogte van de beschikbare middelen zijn nog niet bekend.

Product 2.2. Verkeersveiligheid

"Samen richting de Nul"
Na de gemeenteraadsverkiezingen is actief met gemeenten het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers middels de actie "Samen richting de Nul" in gang gezet. Het doel van deze actie is het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Er zijn afspraken gemaakt voor een gezamenlijk programma Permanente Verkeerseducatie tot en met 2018.

Product 2.3. Wegen

Kunstroute N34
In de afgelopen 5 jaar is gewerkt aan het realiseren van de “Kunstroute N 34”. Met € 500.000,-- provinciaal geld en € 250.000,-- subsidie van De Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) zijn vijf projecten gerealiseerd  langs of in relatie met de N34. Naast vier langs de weg zichtbare, fysieke objecten is in drie eenmalige “tijdschriften” een analyse gemaakt van de weg, in relatie tot zijn omgeving. Het project is beëindigd met een film, waarin de realisatie van de verschillende onderdelen wordt belicht. Ook is in de film te zien hoe het niet gerealiseerde onderdeel “You Are Lost”, publiciteit heeft gegenereerd en toch een vorm heeft gekregen.
Zie ook http://www.n34-kunstroute.nl/kunstproject-n34/schetsopdrachten/film-een-landschap-in-beweging/


Samen met Rijkswaterstaat is het nieuwe Wegenonderhoudssteunpunt Kloosterveen in 2014 aangelegd.

Product 2.4. Vaarwegen

 Niet van toepassing.