Programma 3

Vitaal Drenthe : RSP

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)


Aanpak Stationsplein Assen onderdeel van het RSP pakket.

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

De provinciale rol in het RSP-Assen is per overeenkomst van maart 2014 beëindigd, daarom zijn hieronder de gerealiseerde resultaten niet meer opgenomen.

Fly-over over het knooppunt N33/A28 (onderdeel van het project N33-verdubbeling).

De verdubbeling van de N33 inclusief de fly-over (onderdeel FlorijnAs. Geplande openstelling eind 2014.

Nieuw Station Assen Zuid

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het besluit uit 2013 over het al dan niet doorgaan van een nieuw station Assen Zuid.

Nieuwe Weg Assen Zuid - A28 (Aansluiting ‘zuidzuid’) – TT.

De nieuwe weg A28/Assen ZZ-TT is eind 2014 gereed.

Opwaardering Stadsboulevard (incl. tunnel onder stationsplein).

In voorbereiding.

Herinrichting Hoofdstation en de stationsomgeving.

In 2014 volgt het besluit over het doorgaan van een 5e en 6e trein tussen Assen en Groningen. De maatregelen voor deze extra treinen worden geïntegreerd in pakket aan maatregelen voor het nieuwe station Assen.

‘Blauwe As’: weer bevaarbaar maken van Het Kanaal (De Vaart-Havenkanaal).

De Blauwe As is in uitvoering.

Verbredingspakket.

In 2014 besluit over een andere besteding van de overeengekomen middelen van het Verbredingspakket’, in het binnenstedelijk programma van Assen-FlorijnAs.

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Ondertunneling Hondsrugweg (RSP-Bereikbaarheid).

Eind 2014 komt het project Hondsrugwegtunnel gereed.

Project Hondsrugweg-tunnel is gereed.

Opwaardering Boermarkeweg (RSP-Bereikbaarheid; inherijking).

Maatregelen Boermarkeweg komen in 2014 gereed.

Eerste fase Project Boermarkeweg is gereed. Tweede fase in voorbereiding.

Reconstructie aansluiting N34/Rondweg (N391) (RSP-Bereikbaarheid, tevens investerings-programma verkeer en vervoer, IVV).

Uitwerking Programma van eisen knooppunt N34/N391 (‘Emmen-west’(v/h Emmen-zuid). En Besluit provincie-gemeente over actualisatie Bereikbaarheidspakket/GVVP.

- Planuitwerking PvE knooppunt N34/N391 is nog gaande.  
- Besluit actualisatie Bereikbaarheidspakket is genomen.


Bouw van de Hondsrugwegtunnel via een nieuw procédé (2014): de tunnelwanden werden ‘in situ’ vervaardigd, daarna werd het dak gestort en de tunnel afgebouwd zonder omgevingshinder.

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid).

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

‘Economie van de Verbinding’ (mix infraprojecten waaronder het Centrumplein).

Onderdelen project komen in 2014 gereed.

Onderdelen project zijn gereed gekomen.

DPE-Next (Belevenspark/Theater en Wereld van Ontmoeting).

DPE-Next (onderdeel Belevenspark) is in uitvoering. Het Theater en en de Wereld van Ontmoeting komen in 2014 in uitvoering.

DPE-Next is geheel in uitvoering.

Mensen(leisure)park (op de Hoofstratlokatie, v/h Dierenpark Emmen, DPE).

-

Mensenpark nog in verkenning.

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Nieuwe (zuidelijke) Spoorboog naar het Europark (2016-2017).

In 2014 komt de Spoorboog in uitvoering.

In 2015 komt eerste fase in uitvoering (damwanden).
De Spoorboog komt in 2016 in uitvoering (planning ProRail).

Toelichting

De uitvoering is vertraagd als gevolg van afhankelijkheid van de planning van ProRail.

Herinrichting Station en stationsomgeving, waaronder verwijderen aantal sporen.

In 2014 verdere vormgeving Stationsomgeving; voorbereiding en aanpassing infrastructuur (bereikbaarheid).

Herinrichting Stationsomgeving in verkenning.

Coevorden-Stationsomgeving: zo moeten De Holwert en het Stadscentrum (rechts) weer dichter bij elkaar komen te liggen (artists impression).

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden).

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Spoorverdubbeling bij Station Emmen-Zuid.

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het besluit uit 2013 over de spoorverdubbeling bij (station) Emmen Zuid.

De spoorverdubbeling Emmen Zuid wordt uitgevoerd in 2016 (planning ProRail).

Spoorverdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam.

In 2014 start vervolgstudie voor de partiële verdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam.

Vervolgstudie naar verdere verbetering is gestart.

Beleidsopgave

RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, of Motie Koopmans).

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

(Versnellings)Maatregelen Zwolle Noord.

In 2014 wordt de in 2013 gekozen voorkeursvariant voor Zwolle-Herfte verder uitgewerkt. De voorkeursvariant gaat in procedure.

Zwolle Noord/Spoort komt in 2016 gereed (planning ProRail)

Spoorboog Hoogeveen.

In 2014 starten de procedures voor realisatie van de voorkeursvariant van de Spoorboog Hoogeveen.

De planologische procedure voor de Spoorboog Hoogeveen is gestart.

Vrijleggen Emmen-Zwolle in Herfte-Aansluiting.

In 2014 wordt de in 2013 gekozen voorkeursvariant voor Zwolle-Herfte verder uitgewerkt. De voorkeursvariant gaat in procedure.

De planologische procedure voor Zwolle-Herfte is gestart.

Product 3.2. RSP/REP

Beleidsopgave

Ruimtelijk Economisch Programma (REP).

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het versterken van een aantal kansrijke economische sectoren.

In 2014 worden twee beschikkingen voor REP-projecten afgegeven.

- Overeenkomst tussen provincie - gemeente Assen gesloten, waarin decentrale REP-middelen zijn overgdragen.

De verwachting was dat eind 2014 de beschikking voor het project World Classe Composites Solutions afgegeven kon worden in het kader van REP. Dit is niet gelukt en zal begin 2015 plaatsvinden. Status blijft groen, omdat doelstellingen van REP gerealiseerd worden en programma volgens plan loopt.

Het bevorderen van het innovatief vermogen van het MKB.

-

Het verbeteren van het vestigingsklimaat in Assen en Emmen.

-