Programma 3

Vitaal Drenthe : RSP

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

De RSP samenwerkingsovereenkomst provincie - gemeente Assen is beëindigd, met een bijdrage voor risicoafdekking.

Product 3.2. RSP/REP

Een overeenkomst voor het overdragen van de decentrale REP-middelen Emmen is in voorbereiding.