Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2014

Programma

Realisatie 2013

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na wijziging

Realisatie 2014

Verschil

Voordeel /
Nadeel

Lasten (* 1.000,-)

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

2.851

3.437

3.437

2.771

666

V

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

56.265

64.035

56.905

56.128

777

V

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

24.745

23.984

12.918

12.000

918

V

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

69.463

58.636

59.044

59.631

-587

N

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

3.276

2.406

1.760

1.426

334

V

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

4.701

13.163

9.097

8.301

796

V

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

31.874

40.188

48.342

45.769

2.573

V

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

18.539

2.700

2.168

1.575

593

V

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

7.445

12.182

18.606

18.918

-312

N

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

50.842

52.171

48.658

48.451

207

V

Totaal Lasten

270.001

272.902

260.935

254.970

5.965

Baten (* 1.000,-)

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

9

20

20

2

-18

N

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

37.054

32.061

34.703

35.774

1.071

V

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

12.776

7.874

0

0

0

V

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

42.589

40.865

41.729

42.273

544

V

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

250

0

8

8

0

V

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

1.129

7.059

2.317

2.046

-271

N

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

1.931

17.879

11.810

10.945

-865

N

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

847

0

365

365

0

V

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

5.893

67

172

221

49

V

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

159.248

136.250

160.022

160.012

-10

N

Totaal Baten

261.726

242.075

251.146

251.646

500

Recapitulatie (* 1.000,-)

Totaal lasten (1)

270.001

272.902

260.935

254.970

5.965

Totaal baten (2)

261.726

242.075

251.146

251.646

500

Programma

Realisatie 2013

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na wijziging

Realisatie 2014

Verschil

Voordeel /

Nadeel

Begrote stortingen in reserves (4)

70.511

8.014

34.551

34.551

0

V

Begrote onttrekkingen aan reserves (5)

108.187

38.841

44.340

44.340

0

V

Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot
(6=4-5)

-37.676

-30.827

-9.789

-9.789

0

V

Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6)

-29.401

0

0

-6.465

6.465

V

Stortingen in reserves niet begroot (8)

22.138

3.199

-3.199

N

Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)

-2.499

25

-25

V

Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9)

24.637

0

0

3.174

-3.174

N

Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10)

-13.039

-30.827

-9.789

-6.615

-3.174

N