Programma 3

Vitaal Drenthe : RSP

Missie

Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe, met looptijd tot in 2020. Met het Rijk zijn daarover in 2008 bindende afspraken op hoofdlijnen gemaakt in het convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Successen

  • De Hondsrugwegtunnel in Emmen is december 2014 officieel geopend.
  • De uitvoeringsfase van het RSP-programma Coevorden is najaar 2014 officieel gestart, met de restauratie van de monumentale goederenloods. Hiervoor is Europese subsidie verworven.  
  • De verdubbelde N33, inclusief de fly-over bij Assen, is september 2014 opgeleverd, een half jaar eerder dan gepland.

Knelpunten

  • Het project Economie van de Verbinding (Centrumplein) in Emmen is in de uitvoering vertraagd; een verlengingsverzoek voor de EFRO-subsidie is ingediend. Hier ligt een mogelijk knelpunt voor de gemeente Emmen.
  • ProRail neemt de projecten Spoorboog Coevorden en verdubbeling bij Emmen Zuid pas in uitvoering zodra een afspraak is gemaakt over de kosten van beheer en instandhouding van deze nieuwe spoorinfra. Dit is nog in onderhandeling tussen IenM, ProRail en provincie. Mogelijk knelpunt in tijd, geld en scope.