Programma 9

Innovatief Drenthe : Economische zaken en arbeidsmarkt

Missie

Het verbinden van taken, partners en partijen om zo te werken aan een provincie met een duurzame robuuste economische structuur waarin het stuwende innovatieve MKB een belangrijke positie inneemt en waar het bedrijfsleven oog heeft voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Waar de kansen van onze prachtige leef- en werkomgeving (goede bereikbaarheid, voldoende ruimte, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur en milieu) economisch worden benut door in te zetten op het creëren van toegevoegde waarde. Wij verbinden onze Drentse economische ambities aan het nationale topsectorenbeleid en de nieuwe Europese programmaperiode (2014-2020). Speerpunten in ons economisch beleid zijn energie, sensorsysteemtechnologie, agrifood/biobased economie/chemie, healthy ageing en vrijetijdseconomie en de onderlinge verbindingen. Wij werken nauw samen met onze partners en zetten in op het organiseren van voldoende realisatiekracht, een goede coördinatie vanuit de provinciale organisatie en een optimale samenwerking binnen Drenthe, Noord-Nederland, met Overijssel en Noordwest-Duitsland.

Successen

  • Start Ondernemersfabriek Drenthe in Assen.
  • De Versnellingsagenda 2.0 heeft tot nu toe voor bijna 500 mensen een baan, leerwerkplek en/of opleiding opgeleverd waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt fors hebben vergroot.
  • Project met innovatieve productieprocessen bij Fokker Hoogeveen dat tevens leidt tot een regionaal ecosysteem rondom composietmaterialen.
  • Totstandkoming van het HTSM-platform Noord-Nederland en profilering van Noord-Nederland als voorbeeldregio voor Smart Industry.
  • De ondertekening en start van de uitvoering van het actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Knelpunten

Niet van toepassing.