Portefeuilleverdeling GS-leden

Jacques Tichelaar
Commissaris van de Koning

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen
 • Kabinetszaken
 • Communicatie

Rein Munniksma
(PvdA)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen, natuur en landschap
 • Vitaal platteland en landbouw
 • Cultuur (m.u.v. bibliotheken, archief, musea en mediabeleid)
 • Krimp (demografische ontwikkelingen)
 • Windenergie
 • Lid Noordelijk Landbouwberaad
 • Waarnemend Commissaris van de Koning

Henk van de Boer
(VVD)

 • Milieu, lucht en bodem (incl. ontgrondingen)
 • Klimaat, energie, energielandschappen en energie-economie
 • Water en waterschappen
 • Cultuur (bibliotheken, archief, musea en mediabeleid)
 • RTV Drenthe
 • Stuurgroep Veenkoloniën
 • Lid IPO-bestuur

Ard van der Tuuk
(PvdA)

 • Financiën
 • Economische zaken en arbeidsmarkt
 • Biobased economy
 • Recreatie en toerisme
 • Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport (coördinatie PNS+)
 • Informatisering, automatisering en facilitaire zaken
 • Krimp (sociale sector)
 • Dagelijks bestuur SNN gezamenlijk met Henk Brink
 • RSP Emmen
 • RSP Assen/Coevorden

Henk Brink
(VVD)

 • Verkeer en vervoer
 • Wegen en kanalen
 • Bestuurlijke verhoudingen en toezicht
 • Personeel en organisatie
 • Coördinatie Europa
 • Handhaving
 • Dagelijks bestuur SNN gezamenlijk met Ard van der Tuuk
 • RSP Assen/Coevorden
 • RSP Emmen