Programma 5

Vitaal Drenthe : Ruimtelijke ontwikkeling

Missie

Via een netwerkbenadering en een integrale agenda werken we nauw samen met andere maatschappelijke publieke en private partners aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. Doel is een duurzame samenleving met een goede balans tussen leefbaarheid, milieu, gebruiksruimte, natuur en economie. We realiseren de Omgevingsvisie gebiedsgericht door invulling te geven aan de urgente gebiedsopgaven.

Successen

  • Voor de ruimtelijke inpassing van Zonne-akkers is een uitnodigend beleidskader opgesteld.
  • Er is € 20 miljoen, deels rijksgeld, toegekend voor de uitvoering van het landbouw-innovatieprogramma  Veenkoloniën. Hiermee willen we in 2020 een concurrerende agrarische positie bereiken met de zetmeelketen als speerpunt. Met het Seminar van Kern tot Rand hebben we de ruimtelijke opgave ten gevolg van crisis en krimp geagendeerd.
  • Er is samen met 5 gemeenten in Zuidoost Drenthe een regionale samenwerkingsagenda opgesteld voor de uitvoering van de motie vitaal platteland lijn 2.
  • De Stimuleringsregeling vastgoed heeft 22 verzoeken opgeleverd waarvan er 10 zijn toegekend. De regeling voorziet daarmee in een behoefte.

Knelpunten

Er zijn geen knelpunten.