Programma 2

Vitaal Drenthe : Mobiliteit

Missie

De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuurvoor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende periode ligt vooral in de verdere verbetering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Het hoofdnetwerk van het openbaar vervoer moet snel en doelmatig kunnen opereren. Het onderliggende netwerk openbaar vervoer in het landelijk gebied heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Deze moet goed op de hoofdstructuur zijn afgestemd en op maat worden ingevuld. Wij geven voor de periode tot 2015 uitvoering aan de investeringen, zoals vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020.

Successen

 • Integrale Fietsnota en kwaliteitsimpuls fietspaden met een investering van € 7,5 miljoen.
 • Spoor Emmen-Zwolle, 14 % reizigersgroei en grootste stijger in landelijke OV klantenbarometer (van 6,3 naar 7,7).
 • Voltooiing verdubbeling N33 Assen Veendam.
 • Nationale Verkeersveiligheidsprijs voor project "Veilig door t Veen".
 • Afspraken over spoorknooppunt Herfte bij Zwolle.
 • Wegvakken N391 in drie weken op hoogwaardige autowegbreedte gebracht.
 • Realisatie/opening Kunstroute N34.
 • Wegenonderhoudssteunpunt Kloosterveen gerealiseerd en genomineerd voor Drentse Architectuurprijs 2014 en is feestelijk geopend (1300 bezoekers).
 • Vervanging brug De Heege in N382 Coevorden en aanbrengen nieuw asfalt op rondweg N382.


Eén van de nieuwe treinen van de Vechtdallijnen boven de rondweg Emmen.

Knelpunten

 • Vertraging in de planprocedure van het ongelijkvloers maken van diverse aansluitingen in de N34
 • Procedure Transferium de Punt waardoor uitvoering wordt vertraagd.