Programma 4

Vitaal Drenthe : Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Missie

De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijk-economisch domein en de identiteit van Drenthe. Dit betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair wenden tot de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zover passend bij onze kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen.

Successen

  • Het jeugdzorgbeleid is succesvol afgesloten (geen wachtlijsten, iedere jeugdige heeft een garantie voor vervolghulp in 2015) en is overgedragen aan de Drentse gemeenten.
  • Werkconferentie zorglandschap Drenthe: gezamenlijke conferentie Achmea en provincie met als doel partijen bij elkaar te brengen, door te spreken over het toekomstig zorglandschap Drenthe en de keuzes die nu voorliggen. Keuzes die van invloed zijn op een gezond en vitaal leven in Drenthe. Vervolg is uitgezet voor 2015.
  • De dossieropbouw voor de UNESCO werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid loopt goed op koers. Tussentijdse Rapportage Volgordebepaling is ingediend bij het Rijk ten behoeve van Rijksbesluit Volgordebepaling.
  • De PeerGrouP had groot succes qua publieksaantallen en landelijke publiciteit met haar projecten in de Veenkoloniën (Circus in Veen en Once upon a time in het Veen). Daarmee heeft het programma Kreatief met Krimp samen met de SaffraanSymfonie een bijzonder jaar beleefd.
  • De landelijke aanpak JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is in heel Drenthe op maat beschikbaar. Tevens is er voor de jeugdketen een viertal pilots gestart. De sportvereniging is veelal de vindplaats voor de doelgroep en kan gezien worden als 'nulde-lijn'-voorziening.

Knelpunten

  • Het niet te vermijden uitstel van muziektheater Het PauperParadijs met één jaar als gevolg van problemen met de vergunningenverlening. Wij blijven het vergunningsverleningsproces van de gemeente actief volgen en ondernemen actie waar dit gewenst en mogelijk is.