Programma 10

Middelen en bedrijfsvoering

Missie

De provincie is een aantrekkelijke werkgever waar mensen in een prettige en gezonde werkomgeving op een interactieve, doelgerichte en toekomstgerichte wijze samenwerken. De provincie is binnen de financiële verhoudingen in Nederland nog steeds een open huishouding. Dat houdtin dat de provincie een bestuurslaag is die eigen keuzes maakt. Een ander uitgangspunt voor ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Onze focus in beleid betekent ook een gerichte focus voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Dit doen we door het principe "medewerker volgt beleid" te hanteren. De veranderende rol van de provincie vraagt om creativiteit, professionaliteit, conceptueel vermogen, flexibiliteit en goede samenwerking van allen. In deze context vragen wij veel van de ambtelijke organisatie. We zorgen daarom ook voor een optimale werkomgeving. Nadere uitwerking van deze missie vindt plaats in de paragraaf bedrijfsvoering.

Successen

  • In het kader van de Adaptieve netwerkorganisatie zijn 2 succesvolle medewerkerscongressen georganiseerd, waar een groot deel van het personeel aan deel heeft genomen.
  • In het kader van de treasury hebben we overtollige middelen uitgeleend aan gemeenten (onderling uitlenen) met een hoger rendement dan het schatkistbankieren.
  • In 2014 is het provinciale belang in Attero Holding NV verkocht aan een private partij
  • Bestuurlijk convenant informatiebeveiliging, interprovinciaal en provinciaal afgesloten

Knelpunten

  • Als gevolg van aflossingen van hypotheken door personeel en de zeer lage rente op de geld- en kapitaalmarkt, lopen de rendementen terug.