Programma 7

Groen Drenthe : pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Missie

Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie te bevorderen.

Successen

  • Vaststelling Natuurvisie door PS
  • Vaststelling Flora en Faunabeleidsplan door PS
  • Vaststelling Natuurbeheerplan 2015 en vaststelling Actualisatie EHS
  • Realisatiestrategie Platteland opgesteld samen met externe partners
  • Projecten Realisatiestrategie Platteland opgestart, waaronder de vier Icoonprojecten Oude Willem, Reest, Hunze en Bargerveen

Knelpunten

  • Het plaatsingsproces van de nieuwe concerneenheid (voormalig DLG) is nog niet afgerond. Daarmee is de uiteindelijke capaciteit nog niet volledig inzetbaar voor realisatie maatregelen als Nieuwe Natuur en PAS. Als beheersmaatregel hiervoor zullen we nadere prioritering moeten aanbrengen en pakken die zaken op die het meest urgent zijn.
  • Uitstel vaststelling PAS op grond van landelijke planning.